درباره ما

همشهریان محترم، بم تنها یک نام در جغرافیای ایران نیست بلکه بم نام تمدن و فرهنگ قدیمی و کهنی است که پیوسته نگهبان فرهنگ قدرتمند ایرانی بوده است.نیاکان ما با سخت کوشیهای فراوان ، برهوت کویر را به گلستان و بوستان تبدیل ساخته و بم را در مسیر تجارت و فرهنگ جهان کهن بعنوان یک مرکز و شهر مهم به جلو در آورده بودند اینک برعهده ما بازماندگان آن نیاکان صبور و نجیب دور دست است که نام و خاطره بم سرافراز و پایدار را به آیندگان بسپاریم به همین سبب و در اولین گام ضروریست که ما اهالی بم ساکن در پایتخت یا سایر شهرها هر ماه گرد هم آئیم تا همانند مردم بعضی شهرها ما نیز در برپائی ارتباطات نزدیک به یاری همدیگر و به یاری همشهریان ساکن در بم بپردازیم و اهداف زیر را به منصه ظهور برسانیم:

-اطلاع رسانی و مشاوره به همشهریان بمی

– برنامه ریزی و تجلیل از پیش کسوتان علم و هنر و پیشه

– برنامه ریزی و راهکار اجرائی برای کارهای انتفاعی همشهریان بمی متقاضی

-انتقال تجارت بزرگان علم، فرهنگ، هنر و اقتصاد به دانش پژوهان ، هنرمندان و متقاضیان بمی

-تدارک و برگزای جلسات فرهنگی، هنری و یادمان ها

-هماهنگی با مدیران اجرائی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی کشور برای تحقق طرحها و ایده های نو در بم

جمعیت بمی های مقیم پایتخت

نظرات