اطلاعیه

قابل توجه همشهریان گرامی بمی: بدینوسیله به اطلاع میرساند همشهریان عزیزی که دارای مدارج عالی علمی یا فرهنگی یا اقتصادی