هفته نامه طلوع بم
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: آقای رضا رحیم نژادآدرس: بم-بلوار شهید رجایی شرقی-بعد از سه راه اتفاقات برق.
تلفن: ۲۵۱۱۹۶۹-۰۳۴۴

 
هفته نامه قلم بم
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  آقای یعقوب دریجانی
آدرس: بم-خیابان امیرکبیر6-پلاک 150
تلفن:2353110-0344
تلفن همراه: 1440146-0913
 
هفته نامه ندای بم
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:آقای فتح الله اسدی
آدرس: بم-خیابان پاسداران-کوچه شهید حیدری-جنب بازرگانی-پلاک 16
تلفن: 2455877-0344
 
ماهنامه ارزش بم
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: آقای محمود دامغانی
آدرس: بم-میدان امام حسین-کتابفروشی ولیعصر(عج)
تلفن همراه:5718964-0938
 
نشریه ارگ جدید
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
تلفن: 88842910-021
 
 

نظرات