احمد اکبری – ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه

توسط

دکتر احمد اکبری
ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان و موسس دانشگاه آموزش عالی بم
دکتر احمد اکبری فرزند محمد در سال 1330 در شهر تاریخی و فرهنگی بم بدنیا آمد . تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بم بپایان رساند و سپس در رشته امور دولتی در سال 1354 از دانشگاه کرمان موفق به اخذ لیسانس گردید وی در سال 1357 در رشته مدیریت بازرگانی(MBA) از دانشگاه ایلی نویز غربی آمریکا فوق لیسانس گرفت و سپس در سال 1359 در رشته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ایالتی آرکانزاس آمریکا فوق لیسانس دریافت کرد.
ایشان در سال 1364 در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا موفق به اخذ درجه دکترا گردید.
تالیفات:
1-اقتصاد منابع طبیعی – کتاب درسی دوره کارشناسی – چاپ اول بصورت مشترک1387
2-کتاب درسی اقتصاد کشاورزی برای دوره کارشناسی بصورت مشترک 1371
3-کتاب اقتصاد کشاورزی برای دوره کارشناسی بصورت مشترک(تجدید چاپ) 1382 (کتاب برگزیده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان)
4-کتاب درسی اقتصاد کشاورزی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد بصورت مشترک –چاپ سوم با تجدید نظر کلی و اضافات فصول متعدد
5-کتاب درسی اقتصاد تولید برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد
6-فصل کتاب مشترک در کتاب انگلیسی WITprcss، River Basin Management
7-چاپ چندین مقاله در مجله علمی – پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
8-چاپ چندین مقاله در مجله علمی – پژوهشی علوم کشاورزی ایران،کرج،دانشگاه تهران
9-مقاله در مجله انگلیسی زبان تحقیقات کشاورزی ایران- دانشگاه شیراز
10- مقاله در مجله انگلیسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
11-مقاله در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
12-ارئه چندین مقاله در کنفرانسهای و سمپوزیم های کشوری و بین المللی
13-دو گزارش علمی تحقیقات اقتصادی در گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا به زبان انگلیسی
14-اجرای سه طرح تحقیقاتی در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی – مرکز کرمان
15-اجرای 6طرح تحقیقاتی در دانشگاه شهید باهنر کرمان (کلیه طرحهای فوق خاتمه یافته اند)
16-اجرای سه طرح تحقیقاتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان
17-ارائه چند مقاله در مجله علمی و پژوهشی بانک کشاورزی ایران
جوایز:
1-استادیار برگزیده سال توسط شورای مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1370
2- دانشجوی برگزیده سال های 1975و 1976 دانشجویان اینترنشنال دانشگاه ایلی نویز غربی امریکا
3- اسکار شیپ و بورسیه دانشگاه ایلی نویز غربی 1977-1975
4-اسکار شیپ GRA دانشگاه ایالتی ارکانزاس امریکا 1981 1979
5- اسکار شیپ و بورسیه GRA دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا 1986-1981
6- جایزه فرزانگان(چهره های ماندگار ) استان سیستان بلوچستان 1383 برگزار کننده صدا و سیما ی استان سیستان و بلوچستان
7-بیش از 20تقدیر نامه از شخصیتهای کشوری و استانی
عضویت مجامع علمی :
1- عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
2- عضو هیات تحریریه مجله علوم کشاورزی و صنایع غذائی دانشگاه مشهد
3- عضو هیات تحریریه مجله توسعه روستائی کشاورزی ایران از سال 1385
4- عضویت هیات موسس مجله توسعه روستایی کشاورزی ایران از سال 1385
5- عضو انجمن اقتصاد کشاورزی امریکا (A I A E )1380-1364
6- عضو هیات تحریر یه و مدیر مسئول مجله تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان 1387
تاسیسات:
7-تاسیس دانشکده های متعدد در دانشگاه شهید باهنر کرمان از جمله دانشکده هنر،دانشکده دامپزشکی و مجتمع آموزش عالی بم ، دانشکده صنعتی و معدنی زرند و دانشکده فنی مهندسی سیرجان
8-تاسیس دانشکده های متعدد در دانشگاه سیستان و بلوچستان از جمله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکده علوم زمین و جغرافیا ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان دانشکده برق و کامپیوتر (1385-1381 )دانشکده اقتصاد- دانشکده الهیات و معارف اسلامی – دانشکده تربیت بدنی – دانشکده معماری هنر و دانشکده ریاضی – دانشکده شیمی – دانشکده مهندسی شیمی
9-کمک در جهت راه اندازی پژوهشکده های شبه قاره و آسیای جنوبی و همچنین علوم زمین و جغرافیا در دانشگاه سیستان بلوچستان (1379)
10- تاسیس پژوهشکده خرمای بم در دانشگاه شهید باهنر کرمان(1374)
11- راه اندازی و تاسیس بیش از 160 رشته و گرایش تحصیلی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاههای شهید باهنر کرمان و سیستان بلوچستان در زمینه های مهندسی کشاورزی ،فنی و مهندسی ،فناوری اطلاعات (IT) ،مهندسی کامپیوتر، سخت افزار و مهندسی کامپیوتر – نرم افزار، مهندسی برق ، مخابرات، مهندسی صنایع تحلیل سیستمها ،مهندسی معدن و علوم کامپیوتر ،کارشناسی ارشد مدیریت (IT )فقه و مبانی حقوق اسلامی،باستان شناسی،زبان انگلیسی،تاریخ،جغرافیا،اقتصاد،مدیریت ادبیات فارسی،زمین شناسی اقتصادی،اقتصاد کشاورزی در سراوان،گیاه پزشکی در سراوان-ترویج و آموزش کشاورزی در سراوان
12-تاسیس رشته های متعدد دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان از جمله دکتری عمران ،دکتری مکانیک،دکتری علوم اقتصاد،دکتری شیمی،دکتری ریاضی در گرایشهای گوناگون –دکتری زمین شناسی با دانشگاه پیشاور پاکستان،دکتری اقتصاد کشاورزی دکتری جغرافیا در چند گرایش دانشگاه سیستان و بلوچستان
13-تاسیس و راه اندازی پژوهشکده های متعدد در دانشگاه سیستان بلوچستان:پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا،پژوهشکده شبه قاره هند و آسیای جنوبی،پژوهشکده نانو فناوری،پژوهشکده باستان شناسی،مرکز پژوهشی سیستم های فازی،پژوهشکده صنعت و معدن (درحال راه اندازی)،پژوهشکده بیوتکنولژی(در حال راه اندازی)،پژوهشکده انرژی های نو(در حال راندازی)،پژوهشکده محیط زیست(در حال پیگیری)
14-راه اندازی کرسی دائم زبان فارسی در دانشگاه اوپسالای سوئد در سال 1386
15-کمک در راه اندازی و تاسیس دانشگاه زابل در سال 1377
16-کمک در راه اندازی و تاسیس دانشگاه در یانوردی و علوم دریایی چابهار در سال 1384
17-کمک در تاسیس و راه اندازی دانشکده ایرانشهر(موافقت اصولی)1387
18- کمک در تاسیس و راه اندازی دانشکده ایرانشهر
19-تاسیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان (رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی-مهندسی گیاهپزشکی –ترویج و آموزش کشاورزی-گیاهان دارویی-گیاهان گرمسیری راه اندازی شده است)در سال 1384
20-تاسیس دانشکده صنعتی و معدنی خاش در سال 1387(موافقت اصولی )
21-تاسیس مرکز رشد دانشگاه(تیر ماه 1388)
فعایت های علمی و بین المللی:
امضای تفاهم نامه و برقراری ارتباط علمی با چندین دانشگاه معتبر جهان ازجمله دانشگاه اوپسالای سوئد -دانشگاه بلوچستان-دانشگاه پیشاور،دانشگاه کراچی و گاورنمنت کالج پاکستان-دانشگاه تکنولوژی مالزی (خرداد 87)-انتشار مجلات مشترک علمی پژوهشی با دانشگاههای اوپسالای سوئد و تکنولژی مالزی
اجرای دوره های مشترک دکتری با دانشگاههای پیشاور و اوپسالای سوئد

نظرات