عارف ربانی ، سید طاهر الدین محمد

توسط

صاحب کتاب “بم نامه” که در موزه مسکو نگه داری می شود
سید طاهرالدین محُمد
عارف ربّانی و عالم صمدانی ، حضرت سید طاهرالدین محُمد ،فرزند سید شمس الدین ابراهیم است آرامگاهش در محله سید طاهرالدین واقع شده است .
این سید جلیل القدر ، نویسنده نسخه ی خطی کتاب « بم نامه » بوده که متاسفانه این کتاب از ایران خارج شده ، که در موزه مسکو نگهداری می شود .
این کتاب اگر روزی به دست آید از منابع مفید کرمان و بم به شمار می آید .
رساله ی عرفای بم« دو سید بمی » در کرامات شمس الدین و فرزندش سید طاهرالدین به رشته ی تحریر در آمده که نسخه ی خطی آن متعلق به آقای سعید نفیسی است که ضمینه فرهنگ ایران زمین ،جلد دوم توسط ایرج افشار به چاپ رسیده است
.در این رساله درباره شهادت سید طاهرالدین محّمد چنین آمده است که در روز نهم ماه ذیقعده سنه ی ستین و ثمانمایه در مزار متبرک پدرش ،اول صباح یکشنبه بر روی سجاده عبودیت به خضوع و خشوع تمام متوجه قبله نشسته بودند که ملعونی بی دین با شمشیر کشیده از در ، در آمده و همچنان در کربلا با امیرالمومنین حسین (ع) عمر سعد نحس و شمر ذی الجوشن علیهما العنه عمل کردند آن ملعون شیخ عبداللّه شوم با سّید مظلوم و پسر رشیدش چنین نمود از آن زمان که آن واقعه در کربلا رفت زمانه ندید و گوش جهانیان نشنید

نظرات