محمدعلی علومی نویسنده و محقق معاصر

توسط

نویسنده رمان “شاهنشاه در کوچه دلگشاً رمان برتر طنز ده سال اخیر ایران و برنده دو دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی
محمد علی علومی نویسنده و محقق معاصر است
او اهل بم بوده و در مورد مسائل فرهنگی به تحقیق و تفحص می پردازد . وی صاحب آثار چندی است که به چاپ رسیده اند . علومی ابتدا معلم بوده و سپس به فعالیت درمطبوعات پرداخت . وی بعد از آن دراداره ارشاد کرمان مشغول شده است .
گروه : علوم انسانی رشته : علوم سیاسی
خاطرات کودکی :
محمد علی علومی در محله ای نزدیک به ارگ بم دوران کودکی راطی نمود.
تحصیلات رسمی و حرفه ای :
محمد علی علومی پس ازطی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1358وارد دانشگاه تهران شدو دررشته علوم سیاسی به تحصیل پرداخت.
وقایع میانسالی :
تحصیل دردانشگاه تهران، زمینه مهاجرت محمد علی علومی را به سوی تهران فراهم نمود. شرایط سخت زندگی ابتدا او را وارد عرصه کار و تلاش نمود
مشاغل و سمتهای مورد تصدی :
محمد علی علومی مدتی به کار معلمی و مطبوعات اشتغال داشت. پس ازآن وارد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان شد و به امور فرهنگی این اداره اشتغال ورزید.
فعالیتهای آموزشی :
مهمترین فعالیت آموزشی محمد علی علومی کارمعلمی بود که دیری نپایید به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شد.
سایر فعالیتها و برنامه های روزمره :
محمد علی علومی یک فیلم نامه کودک براساس پیوند زندگی واقعی مردم ، با افسانه ها ، مجموعه ای از داستان های کوتاه (مندرج درماهنامه های ادبی ) ، نوشته های خود او وهمچنین بعضی نوشتهها که او شبیه به شعر می نامد ،‌چاپ کرده است .
ازاو مقالات متعددی نیز درمعرفی ادبیات کهن و داستانهای شاهنامه و معرفی نحوه نگاه و طرز داستان نویسی کهن چاپ گردیده است.
آرا و گرایشهای خاص :
محمد علی علومی ،آزادی درمعنای عالی آن را باعث تغییر و تبدیل اندیشه می داند. او آزادی به معنای معمول راباعث بصیرت فرد می دانسته و معتقد است که آزادی مانع می شود که انسان بنده انسان دیگر باشد .
وی براین باوراست که وقتی هنر با سرشت و گوهر عرفان بیامیزد، می تواند در جهت سیر وسلوک برای کشف حقیقت باشد . این مسیر نیست مگر آنگاه که از ذهنیات خو د، بت نسازیم و ابراهیم تبرداری راهنمایان باشد.
آثار :
آذرستان ،
آوردگاه آفتاب ویژگی اثر : دراین کتاب شرح اساطیری بخشی از تاریخ ایران آمده است.3
شاهنشاه درکوچه دلگشا ، فرهنگ عوام دارالامان ویژگی اثر : این اثر مجموعه ای از داستانهای کوتاه طنز است .
5 هفت حکایت
فعالیتها:
• قضاوت، حقوق، علوم سیاسی • محقق • نویسندگی

نظرات