اطلاعیه

توسط

قابل توجه همشهریان گرامی بمی:
بدینوسیله به اطلاع میرساند همشهریان عزیزی که دارای مدارج عالی علمی یا فرهنگی یا اقتصادی یا سیاسی و یا ورزشی در سطح ملی و یا جهانی دارند با ارسال رزومه خود به نشانی پستی یا ایمیل جمعیت info@bamiha.ir  تا در بخش بمی های موفق این وب سایت گذاشته شود.
انشاءالله الگوئی گویا و موفق برای سایر همشهریان یا جوانان بمی باشید.
با تشکر
جمعیت بمی های مقیم پایتخت

نظرات