دعوت به همکاری

توسط

همشهری عزیز و گرامی بمی

لطفاً برای انجام رسالت و تبلیغ خودتان جهت اطلاع رسانی به سایر همشهریان و هموطنان متقاضی توانائی و تخصص هایتان را معرفی که در بخش وب سایت فوق با نام و نشانی شما گذاشته شود
ایمیل مختص به نیازمندیها:ceo@bamiha.ir

با تشکر
جمعیت بمی ها

نظرات