سرما 600 میلیارد ریال به بخش کشاورزی بم خسارت وارد کرد

توسط

بم- کرمان -ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم گفت: سرمای کم سابقه روزهای اخیر600 میلیارد ریال به بخشهای مختلف کشاورزی این منطقه خسارت وارد کرده است.

محمد زنگیˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سرما به بخش های زراعی، باغی، گلخانه ها و دامهای سبک و سنگین منطقه و برخی تاسیسات کشاورزی خسارت وارد کرده است.
وی بیان کرد: بیشترین خسارت در بخش باغبانی و به نخلستان های بم وارد شده بطوریکه 20 درصد باغهای خرما و 50 درصد باغهای مرکبات تحت تاثیر سرما قرار گرفته است.
زنگی افزود: سرما شاخ و برگهای نخلها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییر رنگ آنها نیز شده است و این موضوع باعث کاهش میزان گلدهی برخی نخلها در ماههای آتی خواهد شد و در نتیجه کاهش 20 درصدی محصول خرما را در سال آینده بدنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه تنها محصول خرما و آنهم در فصل برداشت بیمه است، گفت: خسارت سرمازدگی مشمول پرداخت غرامت صندوق بیمه نمی شود ضمن اینکه در بخشهای دیگر همچون گلخانه ها نیز مالکان خود باید برای بیمه محصول گلخانه خود اقدام کنند.
تاریخ خبر: 1392/11/28

نظرات