بیانیه قدردانی و اعلام نیاز شورای اسلامی شهر بم از سازمانها و خیرین

توسط

بیانیه  شورای اسلامی شهر بم توسط اعظم جوشایی عضوچهارمین دوره  شورای اسلامی این شهر ،در سومین نشست سازمانها مردم نهاد در حسینیه ارشاد تهران قرائت گردید.
چهارمین دوره شورای اسلامی شهر بم از همه کسانی  که در بهبودی زخم بم ،دست مجروح  مردمان این شهر را برای رویش  دوباره و جوشش امید  گرفتند  سپاسگزاری می نماید .شاید ما مردم بم از آنچه که همت متعالی  شما بود نتوانستیم سپاسگزاری نمائیم اما با زبان الکن و روحی مصیبت زده و از بحران گذشته بپذیرید :سپاس بی انتها…
بم امروز همان شهر مجروحی است که اگر چه از حالت احتضار رو بهبودی رفته اما  این شهر نتواست از بستر بیماری برخیزد و همچنان نشسته ماند  تا شاید با  همت  والای دو باره شما  جانی  بگیرد و رو به فردا برخیزد.
چهارمین دوره  شورای اسلامی شهر بم  پس از طی دهمین سالگرد زلزله تلخ بم از همه مسئولین ،خیرین و سازمانهای مردم نهاد  تمنا دارد تا با اعلام فراخوانی  دوباره به یاری بم  بشتابند و ما را برای درمان درد بم امروز یاری رسانند.
و از همه رسانه ها یی  که در رساندن فریاد بم در زمان وقوع زلزله در سال 82 تلاش بسیار نمودند خواستاریم : که اینک بم را ،این درد کهنه را که هنوز می سوزد در لابلای حوادث و صفحات روز گم و فراموش نکنند. .بم ،امروز محتاج قلم های شماست .
بم تنها شهر ثبت  شده ایران در لیست شهرهای جهان و با داشتن هفتمین اثر ثبت  شده جهانی و تمدنی کهن  ،اکنون  شایسته آنچه که بلندای نامش است، نیست .ما مردم صبور بم در گذر از دوره ده ساله بازسازی نا تمام ،خصوصا در زیر ساخت های اجتماعی  صبر را از کف داده ایم و فریاد مدد داریم تا شما آن را برسانید به آنانکه می توانند دستی برای یاری بم امروز بر سانند.  و تمنا داریم برای  شهر سازی  شهر بم نظر مساعد متخصصین خیرخواه و شهر داری تهران و سایر شهرداری ها و همچنین سازمان همیاری شهرداری های کشور را برایمان جلب نمائید تا راهی باشد  برای بیان خواسته های  شهر بم و شاید اقدامی  که بم را از این وضعیت نجات  دهد.
از همه رسانه ها ؛مسئولین  و خیرین  تمنا داریم که تلاش کنید تا نخلهای بم همان درختانی که  روح بم  و سمبل استواری  بودند و اکنون  در آستانه خشک شدن هستند  دوباره به باغ های بم برگردند  و زیر هجوم آفتی که زده اند نمیرند.
درختان نارنج بم  در مصائب ده ساله رنجیده اند آنها  را به باور بهار برسانیم تا دوباره شکوفه کنند  تا مردم  بم ،همه جوانانش ،کودکانش بگذرند از پایئز و زمستان   و اینک بهار را باور کنند.
شهر بم ،بم امروز  به همه شما محتاج است .
امید داریم میزبان شما در بم  باشیم ،که باور کنیم درمان  درد کهنه  امروز بم را، تا شاید  جوشش لبخند این کهن شهر و مردمش باشدو  ققنوس بم باور کند پرواز دوباره را.
زندگی برای مردم صبور و مظلوم بم  در شهر بم امروز سخت است . سخت .سخت  و وقتی  می گوییم: سخت ،صدای شکستن غرورمان واستخوانهایمان را می  شنویم .
درخواستهای مردم پس از 10سال:
-اقدام فوری برای شهرسازی بم
-شدت گرفتن اقدامات برای بازسازی ارگ قدیم
-احیاء فضای سبز و پارکها
-بازسازی مکان های فرهنگی همچون باغ هنر, سینماها و …
-اعتبار ویژه جهت برنامه های نرم افزاری در راستای بکار گیری فضاهای سخت افزاری شهر
-ارزیابی کلی برنامه ها توسط کارشناسان بومیطبق برنامه های مدونوتحیل نتایج توسط متخصصین واساتید برتر ایران
-ایجاد زیر ساختهای اشتغال
-ایجاد غرفه بم دربازارهای بین المللی و استفاده از فرصت برند بم
-بررسی فرصتهای اقتصادی شهر و معرفی بازار بم به عنوان منطقه آزاد تجاری
-برنامه ریزی و توجه ویژه به اقشار نیازمند معلول زلزله
-اجرای برنامه هایی برای ایجاد نشاط در بین اقشار
-ایجاد پایگاه مطالعات زلزله وعوامل مرتبط با آن
-ایجاد موزه مردم شناسی بم
-نصب تندیس هایی با محوریت نمادهای بم در شهر
-نصب نماد همکاری همه کشورها در بحران بم
-مستندسازی و بهره مندی از تجربیات زلزله بم در همه زمینه ها برای حوادث مشابه
-دعوت از سازمانهای بشردوستانه و مردمی داخلی و خارجی برای کمک به بم امروز
-توجه و حمایت از جوانه های استعداد در زمینه های علمی- فرهنگی و هنری و ایجاد زمینه رشد آنان
 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر بم

نظرات