محمدعلی جوشایی

توسط

 

محمد علی جوشایی، در سال 1348 در شهر هنرمند پرور بم بدنیا آمد
وی از غزلسرایان مطرح امروز ایران است
 
آثار

ـ کوچه های فاصله، 1373 ، تهران، نشر برگ

ـ نه باد بودم نه پرستو، 1376 ، تهران، اهل قلم

ـ باغ ملی ساعت پنج، 1379 ، کرمان، نسل امروز

ـ پراکنده ها: رنگین کمان 1 ، 1382 ، کرمان، ودیعت (هفت کتاب در یک بسته)

ـ کتاب بنفش: مورچه ای که می گفت نه (داستان)

ـ کتاب نیلی: قصه پلنگی که دلش برادر می خواست (داستان)

ـ کتاب آبی: چشمهای یک لال (ترانه)

ـ کتاب سبز: قهوه بریز خانم (شعر)

ـ کتاب زرد: مرثیه های ممنوع (شعر)

ـ کتاب نارنجی: حق قابیل (غزل)

ـ کتاب قرمز: روانشناس (داستان)
 
جوشایی به مدت 2 سال ریاست اداره ارشاد بم را در اختیار داشت

نظرات