سرمایه گذاران در ریگان از پرداخت مالیات معاف می شوند

توسط

ریگان- ایرنا – مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری در شهرستان ریگان به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف شوند.

به گزارش ایرنا، ˈعبدالله عابدیˈ روز دوشنبه در نخستین نشست کارگروه توسعه اقتصادی در ریگان افزود: در قانون مالیاتی مستقیم یکسری تسهیلات و معافیت های مالیاتی در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته و اصلاحیه قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت های مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته در حال تصویب است.
وی اظهار کرد: معافیت هایی در زمینه توسعه و بازسازی صنایع وجود دارد که در چارچوب قانون از این سرمایه گذاران استقبال می کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از راه اندازی اداره مالیاتی شهرستان ریگان در سال آینده نیز خبر داد.
فرماندار ریگان هم با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی ریگان بیان کرد: این شهرستان در زمینه کشاورزی بهترین آب و خاک را دارد.
ˈمجید اعتمادیˈ گفت: بستر لازم در شهرستان ریگان در زمینه اقتصادی فراهم شده است که با راه اندازی ناحیه صنعتی در این شهرستان افراد می توانند سرمایه گذاری کنند.
وی تصریح کرد: دو هکتار از زمین های ناحیه صنعتی شهرستان ریگان زیرسازی شده و آماده واگذاری است که این ناحیه در ورودی این شهرستان احداث شده است.
فرماندار ریگان گفت: از کسانی که قصد سرمایه گذاری در شهرستان ریگان داشته باشند حمایت و تسهیلاتی در اختیار آنها قرار داده می شود.
معاون عمرانی فرماندار ریگان نیز در ادامه این نشست با اشاره به راه اندازی نخستین جلسه مثلث توسعه در ریگان افزود: کسانی که طرح های توجیهی در زمینه های اقتصادی در ریگان داشته باشند می توانند با مراجعه به دبیرخانه ستاد توسعه اقتصادی که در فرمانداری است، طرح خود را ارایه کنند.
ˈمحمدصادق دادالله پورˈ بیان کرد: فرصت های سرمایه گذاری و رفع موانع و تسهیل در فعالیت سرمایه گذاران از دیگر برنامه های ستاد توسعه اقتصادی است.
وی از تشکیل جلسات متعدد دیگر برای جذب سرمایه گذاران در شهرستان ریگان خبر داد.
تاریخ خبر:1392/12/26

نظرات