رمان شاهنشاه در کوچه دلگشا

توسط
نویسنده: محمدعلی علومی
این کتاب داستانی تخیلی و طنز را در ارتباط با روابط پنهانی و پیدای محمدرضا شاه پهلوی با اشخاص و همچنین کشورهای دیگر روایت می کند…
 
Kucheye delgosha

نظرات