مدیرکل یونسکو از ارگ بم بازدید کرد

توسط

بم-  ایرنا- مدیرکل یونسکو از ارگ تاریخی بم بازدید کرد.

به گزارش ایرنا، ˈ ایرینا بوکووا ˈ به منظور بازدید دوره ای از اماکن تاریخی که ثبت یونسکو هستند جمعه به ایران سفر کرد که در ادامه امروز یکشنبه وارد شهر بم شد.
به گزارش ایرنا، در استان کرمان دو اثر تاریخی شامل باغ شاهزاده ماهان و ارگ تاریخی بم ثبت یونسکو هستند.
مدیرکل یونسکو امروز یکشنبه پس از بازدید ارگ تاریخی بم به شیراز سفر می کند.
تاریخ خبر: 1393/2/7

نظرات