دادستان بم: خشکاندن نخل خرما جرم است

توسط

بم – ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم گفت: به استناد ماده 685 قانون مجازات اسلامی صراحتا قطع کردن و خشکاندن نخل خرما جرم اعلام شده است و از حبس سه تا شش ماه و در نظر گرفتن جریمه های نقدی برای خاطیان خبر داد .

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری استان کرمان، ˈمحمد افضلی مقدمˈ افزود: حدود 40 درصد نخیلات موجود در معابر اصلی توسط مالکانشان در حال خشکاندن است.
وی تاکید کرد: حتی اگر در مواردی شهرداری مجوز قطع درختان را بدهد، مالک موظف است دو برابر نخل های قطع شده، در همان مکان و یا مکانی دیگر نخل بکارد.
وی عنوان کرد: نخل های استوار بم در سراشیبی نابودی قرار گرفته اند و خشکاندن عمدی نخلستان های بم این روزها به معضلی بزرگ تبدیل شده ، بطوری که حدود نیمی از نخلستان هایی که در معابر اصلی وجود دارند در چند سال اخیر روند تدریجی خشکاندنشان آغاز شده و بسیاری از نخلستانها نیز بطور عمدی توسط مالکانشان خشکانده شده اند.
تاریخ خبر: 1393/2/31

نظرات