سرپرست هیات پهلوانی و زورخانه ای کرمان معرفی شد

توسط

کرمان – ایرنا – ˈمحسن مساحیˈ(همشهری بمی) در حکمی از سوی رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای به عنوان سرپرست هیات مربوط در استان کرمان معرفی شد.

7
به گزارش ایرنا، پیش از این ˈجواد کمالیˈ معاون سابق استانداری کرمان رییس هیات پهلوانی و زورخانه ای استان بود که به دلیل تغییر محل ماموریت خود از این سمت استعفا کرد.
ˈفرهاد طلوع کیانˈ رییس فدراسیون مذکور این استعفا را پذیرفت و ˈمحسن مساحیˈ را بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به عنوان سرپرست هیات منصوب کرد.
بر اساس اعلام فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور، این انتصاب 27 خرداد ماه جاری صورت گرفته و سرپرست هیات موظف است تا سه ماه آینده اقدامات لازم را برای برگزاری مجمع عمومی انتخاب رییس هیات انجام دهد.
محسن مساحی، سابقه سال ها ریاست هیات پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان را دارد
تاریخ خبر: 93/3/29

نظرات