پیرامون زلزله بامداد 28-3-93

توسط

زلزله بامداد 28-3-93 در ساعت 4:59 صبح در جنوب شرق شهر بم با بزرگای 4.1 آنقدر به شهر بم نزدیک بود که بسیاری از مردم بم را از خواب بیدار و بعضا نگران کرد. از نظر زمانی نیز تقریبا در همان زمانی رخ داد که زلزله 5 دیماه 1382 اتفاق افتاد (5:26 صبح) و البته گسل مسبب هم همان گسل بم باید باشد. توجه شود که چون گسل بم شیبی به سمت غرب دارد، بنابراین علارغم اینکه افتگاه گسلی بم در شرق شهر بم و بین بم و بروات واقع است (افراز بورا، یا افراز بروات) ولی عملا کل گستره شهری شهر بم بر رو (بالای) صفحه مایل به سوی غرب این گسل قرار گرفته است. بنابراین هرگاه این گسل فعال شود (به ویژه هر گاه قطعه میانی سامانه گسلی بم فعال شود، همان که در 4 دیماه 82 فعال شد) همین شدت زیاد در بم حس خواهد شد و البته کانون زلزله هم بسیار به بم نزدیک خواهد بود. البته رخداد زلزله کوچک تا متوسط (با بزرگای بین 4 تا 5 و کمتر از بزرگای 6) در این سالهای در این پهنه 56 زمینلرزه (مشتمل بر پسلرزه های زلزله 82 بم) در طی 10 سال و نیم بعد از زلزله 5-10-1382 رخ داده است. البته مردم بم با تجربه و آگاهی و دانایی که از رخداد تلخ فاجعه زلزله بم کسب کرده اند درک و دریافت درست تر و بهتری از این مخاطره طبیعی نسبت به بیشتر مردم ایران دارند. –
با احترام – مهدی زارع
93/3/28

نظرات