300 میلیارد ریال درآمد حاصل از صادرات خرما در بم

توسط

بم – ایرنا – رییس اداره استاندارد بم گفت: صادرات خرما 300 میلیارد ریال درآمد ارزی برای این شهرستان به همراه داشته است.

43
یمان آزمون روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از آغاز صدور گواهینامه های استاندارد صادرات خرما در بم خبر داد و افزود: براین اساس حدود 400 فقره گواهی استاندارد صادرات خرما برای صادر کنندگان، صادر شده است.
وی بیان کرد: 10 هزار تن خرمای رطب مضافتی در این مدت از طریق اداره استاندارد بم صادر شده است.
وی گفت: تجار بمی می توانند بدون عزیمت به مرکز استان و بدون صرف هزینه تردد و اتلاف وقت، گواهی استاندارد صادرات محصول خود را از طریق اداره استاندارد بم دریافت کنند.
پیمان، اضافه کرد: مقصد صادرات خرمای بم، اغلب موارد کشورهای آسیای شرقی و اروپایی است.
سالانه حدود 200 هزار تن خرما از نوع رطب مضافتی در شرق استان شامل شهرستان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر تولید می شود.
تاریخ خبر: 93/4/6

نظرات