رونمایی از پایگاه موضوعی زلزله کتابخانه عمومی حسینیه ارشادبا موضوعیت زلزله (بم)

توسط

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد درراستای برگزاری سلسله نشست های “نقش سازمان های مردم نهاد در زلزله بم”در زمستان سال گذشته، در تاریخ 93/3/29  از پایگاه موضوعی زلزله رونمایی می کند. دراین پایگاه اینترنتی به آدرس hepl.ir.eq منابع مرتبط با زلزله از جمله کتب، مقالات، اسناد و …قرار داده شده است.  این اقدام در راستایایجاد پایگاه های تخصصی ویژه در کتابخانه عمومی انجام گرفته است، که پایگاه موضوعی کودکان کار و خیابان نیز در دست اقدام است.

   مراسم فوق از ساعت 9 لغایت 11 صبحدر کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، تالار دکتر علی شریعتی برگزار خواهد شد. دکترعکاشه، پدر علم زلزله شناسی ایران و دکتر زارع استاد دانشگاه وعضو انجمن زلزله ایران از سخنرانان مهم این مراسم بودند.

  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر باروابط عمومی موسسه حسینیه ارشاد با شماره تلفن 22866465 تماس حاصل نمائید.

نظرات