پرفسور وحید منتظری

توسط

                                                            

رزومه دکتر منتظری قسمت اول – لطفاً کلیک کنید

رزومه دکتر منتظری قسمت دوم – لطفاً کلیک کنید

رزومه دکتر منتظری قسمت سوم – لطفاً کلیک کنید

One comment

  1. باسلام .بنده قریب ۳۰ سال قبل بیمار ایشان بودم .وتنها یک کلمه در مورد ایشان میتوانم بگویم.یک فرشته اسمانی است که باری تعالی برای تمام دنیا بویژه برای مردم اذربایجان هدیه نموده.از داوند برای وی وانواده ارزوی طول عمر با برکت داریم .۹۸.۷.۲

نظرات