پرفسور عباس افلاطونیان

توسط

 

زندگی نامه و نمونه فعالیت های پروفسور عباس افلاطونیانمتخصص زنان و زایمان و موسس بزرگترین مرکز ناباروری خاورمیانهو پایه گذاربیمارستان افلاطونیان بممشخصاتدکتر عباس افلاطونیان فرزند احمد در سال 1329 در شهرستان بم در خانواده ای مذهبی و متدین دیده به دنیا گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بم بپایان رسانده در سال 1347از دبیرستان فردوسی بم در رشته طبیعی با رتبه اول استان کرمان فارغ التحصیل شد. درهمان سال وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و در سال 1354 با رتبه ممتاز فارغ التحصیل گردیدوی از سال 1359 خدمت خود را به مردم شهرستان بم آغاز و تا سال 1362ادامه داد.در این زمان زایشگاه مهدیه راه اندازی و سپس بیمارستان افلاطونیان بم را پایه گزاری نمود که در خدمت بیماران شهرستان بم بوده و خصوصا در زلزله دی ماه 82 بم نقش حیاتی در خدمت رسانی به مردم مصیبت دیده بم ایفا نمود.ایشان در سال 1362با سمت استادی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خود شروع بکار نمود و درجه علمی فلوشیپ نازایی در سال 1371 را از دانشگاه علوم پزشکی یزد دریافت نمود.
مسئولیتها:
1-مسئول انجمن زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی بم از سال 1359 تا 1360
2-رئیس زایشگاه مهدیه بم از سال 1360 تا سال 1362
3-رئیس بیمارستان افشار یزد-از سال 1367لغایت1369
4-رئیس مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد-از سال 1368لغایت1373 و مجددا از سال 1378 تاکنون
5-عضو هیئت ممتحنه بورد تخصصی زنان و زایمان ایران از سال 1380تاسال1383
6-عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد –از سال 1379
7-عضو شواری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-از سال 1366تا کنون
8-سردبیر مجلهIranin Journal of Reproductive Medicine از سال 1380تاکنون
9-پژوهشگر نمونه اولین جشنواره تحقیقاتی رازی با طرح”بررسی میزان موفقیت لقاح خارج از رحمی در زوجهای نابارور”
10-عضو انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران از بدو تاسیس
11-دبیر علمی اولین جشواره بین المللی دانشجویی طب تولید مثل سال 1380
12-رئیس دومین جشواره بین المللی طب تولید مثل 1386
13-رئیس سومین کنگره و جشنواره بین المللی طب تولید مثل 1388
14-عضو کمیته تدوین دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ ناباروری زنان(IVF) 1388
15-رئیس هیئت مدیره بیمارستان مادر یزد از سال 1373 تا کنون
16-مسئول فنی بیمارستان مادر از سال 1373 تاکنون
17-موسس بیمارستان افلاطونیان بم1376
راه اندازی:
1-کارگاه IVF و میکرواینجکشن ESHRE در سال 1994 بروکسل
2-ارائه اولین طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با عنوان میزان موفقیتIVF در زوجهای نابارور در سال 1367
3-اولین مرکز IVF ایران در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1368
4-اولین تولد فرزند حاصل از IVF در سال 1369
5-اولین مورد انجام میکرواینجکشن(ICSI) در ایران و تولد فرزند حاصل آن در سال 1374
6-اولین تولد حاصل از ICSI+PESA در سال 1375
7-اولین تولد حاصل از ICSI+TESE در سال 1376
8-اولین تولد حاصل از Zona Hatching در سال 1378
9-اولین تولد حاصل از تخمک اهدایی در سال 1379
10-راه اندازی زایشگاه مهدیه در سال 1360 شهرستان بم
11-راه اندازی بیمارستان مادر (تخصصی زنان و زایمان و ناباروری ) در سال 1373
12-راه اندازی بیمارستان افلاطونیان بم (جنرال )در سال 1376شهرستان بم
13-راه اندازی مجله انگلیسی Iranin Journal of Reproductive Medicine
14-راه اندازی بین المللی طب تولید مثل –سال 1384

نظرات