اشتغال و توسعه در شهرستان ریگان اولویت دارد

توسط

بم – فرماندار ریگان گفت: هدف و اولویت اصلی در این شهرستان ایجاد زمینه اشتغال و توسعه است که با محقق شدن این دو بسیاری از مشکلات مرتفع می شود.

به گزارش ایرنا، امین باقری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهرستان ریگان دارای پتانسیل ها و ظرفیت های متعدد است و باید برای شناسایی و فعال کردن ظرفیت های این شهرستان تلاش کنیم.
وی ادامه داد: یکی از پتانسیل ها و ظرفیت های شهرستان قرار گرفتن آن در جاده ترانزیتی بندر چابهار است که در توسعه اقتصادی آن تاثیر بسزایی دارد.
فرماندار ریگان گفت: یکی از برنامه هایی که در دستور کار داریم ایجاد شغل های خرد است که بتوان با آنها در شهرستان اشتغالزایی کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه توفان های شدید شن در این شهرستان یک تهدید محسوب می شود لازم است مردم از توان خود در مهار شن های روان و توفان ها استفاده کنند.
وی از مردم شهرستان ریگان خواست مقابل منازل خود نهال هایی را که با شرایط منطقه سازگار است، کشت کنند و این طرح در شهرستان اجرایی شود.
باقری افزود: مردم همچنین می توانند از نهال ها و درختانی که با منطقه سازگاری دارند و میوه می دهند نیز استفاده کنند.
وی همچنین از کمبود بیمارستان، اورژانس و پزشک متخصص در این شهرستان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی ها و اقدامات درصدد هستیم تا بزودی اورژانس شهرستان راه اندازی شود.
وی تصریح کرد: نفت سفید امسال در شهرستان درب منازل توزیع می شود و درصدد هستیم گاز را نیز در منازل توزیع کنیم.

نظرات