پیام هیئت موسس

من عشق ترا زدست ای بم ندهم        با یاد تو، دل بدست ماتم ندهم

ویرانه صفه سرابستانت        ای ارگ به کاخ کوروش و جم ندهم

استاد شاهرخی

بم زنده است و زنده خواهد ماند

هیئت موسس آماده دریافت ایده ها ، طرحها و همکاریهای همشهریان ساکن در کل دنیا می باشد و دورادور دست کلیه همشهریان گرامی را برای ثبت این جمعیت در پایتخت (تهران) می فشارد و از کلیه صاحب نظران و متقاضیان دعوت به عضویت می نماید.
جمعیت بمی های مقیم پایتخت

نظرات