بازسازی بم با اجرای برنامه 10 ساله دوم تکمیل می شود

توسط

کرمان – ایرنا – معاون وزیر راه و شهرسازی در امور معماری و شهرسازی گفت: فعالیتهای تکمیل بازسازی بم در قالب برنامه 10 ساله دوم ادامه می یابد.

 
ˈپیروز حناچیˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در بم افزود: زیرساختهای خوبی بعد از زلزله در بم اجرا شده اما در جزئیات با مشکلات و کمبودهایی روبرو هستیم که باید این مشکلات رفع شود.وی با اشاره به اینکه دوره 10 ساله بازسازی بم به اتمام رسیده است ادامه داد: با برنامه ریزی در 10 سال دوم بازسازی بسیاری از مشکلات موجود در بم برطرف خواهد شد.
او گفت: در زلزله بم تجربیات زیادی در زمینه بازسازی بدست آمد و همین تجربیات باعث کاهش خسارتها در حوادث مشابه در کشور شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره با اقدامات انجام شده بعد از زلزله در بم افزود: با توجه به اهمیت و موقعیت خاص بم نگاه دولت به این شهرستان متفاوت است.
وی همچنین هدف از سفر خود به بم را ارزیابی طرح بازسازی بم در 10 سال گذشته عنوان و بیان کرد: باید تلاش کنیم تا مشکلات باقی مانده در بم بررسی و رفع شود.
حناچی گفت: با توجه به اینکه بم به عنوان یک ˈباغ شهرˈ در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده باید تلاش کرد تا درختان این شهر حفظ شوند.
وی با اشاره به اماکن تاریخی بم از جمله بزرگترین بنای خشتی و گلی جهان افزود: ارگ تاریخی بم به عنوان یک صنعت بزرگ درآمدزا می تواند زمینه احیاء هرچه بیشتر صنعت گردشگری و حضور گردشگران داخلی و خارجی در بم را فراهم کندˈپیروز حناچیˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در بم افزود: زیرساختهای خوبی بعد از زلزله در بم اجرا شده اما در جزئیات با مشکلات و کمبودهایی روبرو هستیم که باید این مشکلات رفع شود.
وی با اشاره به اینکه دوره 10 ساله بازسازی بم به اتمام رسیده است ادامه داد: با برنامه ریزی در 10 سال دوم بازسازی بسیاری از مشکلات موجود در بم برطرف خواهد شد.
او گفت: در زلزله بم تجربیات زیادی در زمینه بازسازی بدست آمد و همین تجربیات باعث کاهش خسارتها در حوادث مشابه در کشور شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره با اقدامات انجام شده بعد از زلزله در بم افزود: با توجه به اهمیت و موقعیت خاص بم نگاه دولت به این شهرستان متفاوت است.
وی همچنین هدف از سفر خود به بم را ارزیابی طرح بازسازی بم در 10 سال گذشته عنوان و بیان کرد: باید تلاش کنیم تا مشکلات باقی مانده در بم بررسی و رفع شود.
حناچی گفت: با توجه به اینکه بم به عنوان یک ˈباغ شهرˈ در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده باید تلاش کرد تا درختان این شهر حفظ شوند.
وی با اشاره به اماکن تاریخی بم از جمله بزرگترین بنای خشتی و گلی جهان افزود: ارگ تاریخی بم به عنوان یک صنعت بزرگ درآمدزا می تواند زمینه احیاء هرچه بیشتر صنعت گردشگری و حضور گردشگران داخلی و خارجی در بم را فراهم کند
تاریخ خبر: 20/11/1392

نظرات