برگزاری اولین مجمع عمومی هیئت امناء انجمن بمی های مقیم تهران

توسط

پیرو اعلام تلفنی و ارسال SMS اولین مجمع عمومی هیئت امناء انجمن بمی های مقیم تهران (در شرف تاسیس) در مورخه 93/3/1 ساعت 18 در محل:
تهران – پونک – تقاطع بلوار میرزا کوچک خان و میرزا بابایی ضلع جنوب میدان میوه و تره بار سرای محله پونک جنوبی برگزار گردید.
پس از استماع گزارش روابط عمومی جمعیت بمی ها افراد حاضر در جلسه به معرفی خود و تخصصی شان پرداختند و سپس حاضرین ضمن ارائه نقطه نظراتشان اقدام به معرفی کاندیدهای هئیت موسس نمودند که  از بین حاضرین تعداد 10 نفر انتخاب شدند و قرار شد یکی از منتخبین به نمایندگی از سایرین مراحل تکمیل ثبت انجمن بمی ها و اقدامات قانونی آن را به انجام رساند.جلسه فوق در ساعت 20 همان روز به پایان رسید.
روابط عمومی جمعیت بمی های  مقیم پایتخت
site-logo
 
1393/3/1

نظرات